اصول كدنويسي

يادگيري برنامه نويسي

اصول كدنويسي

۷ بازديد

با تعبير سؤالي كه قبلاً مطرح شد، اصول كدنويسي اكنون واضح است كه رايانه‌ها «دو انگشت» دارند. آنها زياد نيستند، اما اجازه مي دهند تنظيم بسياري از مشكلات و بالاتر از همه نمايش اعداد را ساده كنند.

 

حتي اگر به دلايل فيزيكي، هر پيكربندي حافظه كامپيوتري يك دنباله باينري را تشكيل دهد، تنها زماني مي توان آن را به صورت عددي تفسير كرد كه از l a براي نمايش اعداد صحيح استفاده شود. در هر شرايط ديگر ، بازنمايي هاي دوتايي در يك مكان حافظه خاص بايد با توجه به كاربردي كه آن مكان در نظر گرفته شده است ، تفسير شود. به عبارت ديگر، از آنجايي كه حافظه در هر صورت فقط دنباله اي از "0" و "1" است، نمايش حروف الفبا،اصول كدنويسي ايدئوگرام هاي چيني يا هر نوع اطلاعات غير عددي ديگري بايد از طريق يك رمزگذاري عبور كند.

 

همچنين مجموعه ديگري از ملاحظات وجود دارد كه مورد توجه عمليات رمزگذاري است. اين يك چيز است كه نشان دادن متن ساده براي ارسال از طريق ايميل و يك چيز ديگر انتقال اطلاعات مخفي رمزگذاري شده با مكانيزم عجيب و غريب است. در حالت دوم، متن مدون بايد فقط با داشتن كليد خواندن مناسب قابل خواندن باشد.

جمع بندي:

 

فرآيند كدگذاري، اطلاعات را هنگام ورود تغيير مي‌دهد تا با در نظر گرفتن محرمانگي يا محدوديت‌هاي امنيتي و همچنين ملاحظات كارايي با توجه به اصول كدنويسي معيارهاي ارزيابي مناسب، آن‌ها را به شيوه‌اي مناسب براي فناوري مورد استفاده نشان دهد.

 

بازسازي اطلاعات اصلي را عمليات رمزگشايي مي گويند. ايرانيان سايبر در حالت ايده‌آل، تبديل كدگذاري مضاعف با رمزگشايي بعدي بايد اجازه دهد كه اطلاعات اصلي به طور صادقانه بازسازي شوند. لزوماً اينطور نيست. تكنيك هاي ضرر و زيان متمايز مي شوند. يك تكنيك كدگذاري زماني ضرر مي كند كه بين نماي اصلي ، كدگذاري شده و در نتيجه بازسازي شده اطلاعات از بين برود. برعكس ، ما از تكنيك هاي بدون ضرر صحبت مي كنيم اگر نسخه رمزگذاري شده و بنابراين بازسازي آن يك كپي وفادار از نسخه اصلي است. در مورد رمزگذاري هاي با اتلاف، ضرر بايد ناچيز يا در هر صورت قابل قبول باشد

 كدگذاري هاي عددي

به عنوان اولين مشكل برنامه نويسي واقعي ، ما سعي مي كنيم بر محدوديت هاي مربوط به نمايش اعداد واقعي در دوتايي غلبه كنيم. به طور خاص ما مشاهده مي كنيم كه چگونه اعدادي كه داراي نماي محدود در اعشار هستند ، وقتي به دوتايي تبديل مي شوند ، اصول كدنويسي به اعداد بي نهايت نياز دارند. اگر سعي كنيد 0.2 را به باينري تبديل كنيد، يك عدد تناوبي دريافت مي كنيد: 0.2 10 = 0.0011 2. با اعداد واقعي نمي توان دقت محاسباتي مشابه را در دو سيستم تضمين كرد. درست است كه در برخي موارد 0.2 + 0.2 = 0.399 نيز مي تواند خوب باشد، اما اگر ميليون ها دلار باشد، سوال بسيار ظريف تر است. راه حل با معرفي BCD (اعشاري كد باينري) پيدا مي شود. ارقام يك عدد اعشاري عمومي به سادگي با پيكربندي هاي 4 قواعد كدنويسي بيتي باينري مربوطه نشان داده اصول كدنويسي مي شوند

 

اصول كدنويسي

۸ بازديد

اصل جايگزيني Liskov مربوط به متغيرهايي است اصول كدنويسي كه در كد رايانه تعريف شده اند. اصل جداسازي رابط به كدنويس ها كمك مي كند تا بر اساس توانايي يا دانش برنامه با كاربران تعامل داشته باشند.

اصل وارونگي وابستگي دو ايده دارد. اين اصل منطق سطح بالا و پايين را از هم جدا مي كند به طوري كه تغييرات در ماژول هاي سطح پايين بر عملكردهاي بالاتر تأثير نمي گذارد. اين جداسازي با يك انتزاع يا رابط به دست مي آيد كه به جزئيات بستگي ندارد.

در اصل ، انتزاع به عنوان غربال بين سطوح مختلف برنامه نويسي عمل مي كند.

اصل مسئوليت واحد

يكي ديگر از عمو باب ، اصل مسئوليت اصول كدنويسي واحد حكم مي كند كه هر ماژول فقط براي يك چيز مسئول است. براي ايجاد برنامه ها و كدهاي واضح، اصل مسئوليت واحد به اين معني است كه هر ماژول يك گزينه اختياري را كنترل مي كند.

اصل باز-بسته

نسخه نهايي كد شما احتمالاً شامل قابليت ها و گزينه هاي اصلي است. هنگام به اشتراك گذاري كد خود، بخش هايي از كد را كه بايد و نبايد اصلاح شوند، ايرانيان سايبر به وضوح علامت گذاري كنيد. كد باز به ديگران نشان مي دهد كه آن بخش ها را مي توان بدون شكستن برنامه تغيير داد، در حالي كه كد بسته به ديگران اجازه مي دهد بدانند چه چيزي را تغيير ندهند.

كد خود را مدولار كنيد

 حتي افراد مبتدي نيز مي توانند كدهايي با اصول كدنويسي عملكردهاي مختلف بنويسند. توابع خود را به صورت بلوك يا ماژول جدا نگه داريد. با سازماندهي كد خود بر اساس عملكرد، قادر خواهيد بود براي تنظيم يا بازبيني آن بازگرديد.

 

 جداسازي نگراني ها (SoC) اصل SoC مي‌گويد كه برنامه‌هاي كامپيوتري بايد در بخش‌هايي بر اساس نگراني تنظيم شوند، مشابه «كد خود را مدولار كنيد». در اين زمينه نگراني به معناي مجموعه اي از داده هاست كه بر برنامه تاثير مي گذارد.

بر اساس اصل SoC، هر مجموعه داده اي كه با يك تابع خاص سروكار دارد بايد مجزا باشد. ممكن است يك بخش براي كنترل رابط كاربري و ديگري براي خروجي داشته باشيد.

برنامه هاي SoC به خوبي سازماندهي شده اند و به طور كلي مي توان هر نگراني را تغيير داد. HMTL ، CSS و JavaScript نمونه هايي از SoC هستند ، زيرا هر زبان جنبه هاي مختلف پويايي صفحات وب را كنترل مي كند. به همين ترتيب، هر زبان مستقل از يكديگر كار مي كند.

كامنت بگذاريد و كار خود را مستند كنيد

 كار خود را هم در داخل كد و هم در سيستم فايل خود مستند كنيد. به عنوان بخشي از برنامه، بهترين عملكرد توسعه دهندگان شامل اظهار نظر در مورد كد اصول كدنويسي است. توضيح كوتاه يا توضيحي درباره كاري كه كد انجام مي دهد به راهنمايي ساير توسعه دهندگان در مورد افكار شما كمك مي كند.

سيگنال هاي آنالوگ با يك موج قابل مقايسه هستند و طيف وسيعي از امواج را ارسال مي كنند

اطلاعات، سيگنال هاي پيوسته شامل تمام تغييرات بين حداكثر و حداقل.

اين سيگنال‌ها (اطلاعات) اغلب در مقايسه با سيگنال‌هاي اصلي در هنگام موج‌دار شدن تاب مي‌خورند

دوربين هاي آنالوگ به تداخل بسيار حساس هستند.

سيگنال هاي ديجيتال فقط مي توانند قواعد كدنويسي دو حالت مهم اصول كدنويسي را در نظر بگيرند كه هر كدام نشان دهنده a هستند