كلاس رباتيك كودكان

يادگيري برنامه نويسي

كلاس رباتيك كودكان

۱۳ بازديد

ما در رباتيك چه پيشنهادي براي كودكان داريم

ريزي شركت هاي سازنده اين كلاس رباتيك كودكان ربات هاي آموزشي از اين نياز آگاه هستند و همچنين برنامه ها و محيط هاي خاص خود را براي برنامه ربات هاي خاص خود دارند.

✔️ لگو ​​، رباتيك براي كودكان: آموزش لگو چيست؟

لگو مدت هاست كه نياز به فراتر رفتن از بلوك هاي ساختماني را تشخيص داده و تصميم گرفته است رباتيك را با مارك هايي مانند

 لگو تكنيك ، و Lego Education WeDo Lego Mindstorms.

در دوره هاي رباتيك ، كارگاه هاكلاس رباتيك كودكان و فعاليت هاي فوق برنامه براي كودكان كاملاً گسترده است.

???? مارك هاي اصلي لگو در رباتيك براي كودكان

► Lego WeDo ، از Lego Education ، براي كوچك ترها طراحي شده است.

اين براي كودكان دبستاني از 6 يا 7 سال كلاس رباتيك كودكان در مدارس مختلف و كارگاه هاي رباتيك استفاده مي شود. در برخي از نسخه هاي آن ، مانند تكنيك هاي لگو تكامل قطعات لگو متمركز بر موتورها ، محورها و مدل هاي داراي چرخ است. Lego Education WeDo 2.0 ، مي تواند براي خانه مناسب باشد.

روش سنتي نصب قطعات لگو (دورهاي كوچكي كه متناسب است) ، با سيستم هاي ديگري مانند پين جايگزين مي شود و از لحاظ بصري ايرانيان سايبر كمي كمتر است ، زيرا به مراحل بيشتري نياز دارد و از بالا به پايين نيست ، بلكه از بالا مي رود. داخل آن بسياري از اين قطعات در Lego Mindstorms و در ساير خطوط مانند Bionicle استفاده كلاس رباتيك كودكان مي شوند.

???? برنامه نويسي در رباتيك لگو

لگو نرم افزار خاص خود را براي برنامه نويسي ، EV3 ، مناسب براي موبايل ، تبلت و رايانه شخصي يا مك دارد.

در صفحه آن ، دستورالعمل هاي مربوط به نحوه بارگيري آن و همچنين فيلم هاي آموزشي براي يادگيري نحوه برنامه ريزي را پيدا خواهيد كلاس رباتيك كودكان كرد. مغز اين ربات آجر روش برنامه نويسي انجام مي شود:

پيوستن به بلوك شروع ، بلوك هاي ديگر از دسته هاي مختلف كه در پايه برنامه قرار دارند ، با رنگ ها مشخص مي شوند.

پس از انتخاب بلوك و پيوستن ، در آن دكمه هاي مختلفي داريد كه مي توانيد كليك كرده و انتخاب كنيد. آنها اقدامات مختلفي هستند كه به شما امكان مي دهد براي آن بلوك انجام دهيد.

سپس با كليك بر روي دكمه بارگيري ، آن را در آجر P EV3 بارگيري مي كنيد.

سپس به داخل آجر دسترسي پيدا مي كنيد  enter و voilà را مي زنيد. P EV3 است.

كمپاني اسپانيايي bq ، معروف به موبايل كلاس رايانه كودكان يا چاپگرهاي سه بعدي خود ، ربات معروف Zowi است كه به همراه شريك زندگي خود Zowiya در كانال تلويزيوني قبيله ظاهر شده است b شركت bq و رباتيك آن براي كودكان

اين يك گزينه توصيه شده است كه از كوچك كلاس رباتيك كودكان شروع كنيد. اين فقط يك ربات تعاملي براي كودكان نيست ، شما مي توانيد از آن بيشتر بهره ببريد.

كلاس رباتيك كودكان

۸ بازديد

تحصيلات

ورزش ها

خلاق كلاس رباتيك كودكان

ربات هاي ورزشي در كشور ما باقي ماندند. وظيفه المپياد را حل كنيد.

ربات هاي ورزشي به دليل شكل واضح بازي هاي المپيك ، پيشرفت گسترده اي پيدا كرده اند و دانشجويان دوستدار كلاس رباتيك كودكان ربات بايد موفقيت هاي خود را به نمايش بگذارند.

Robotic Creative يك راه حل فناوري براي همه صنايع است ، از مدل هاي موجود در ماشين تراش اتوماتيك گرفته تا ربات هايي كه با گيتارهاي شش رشته اي بازي مي كنند. در نتيجه ، ربات هاي خلاق سطح جديدي از واقعيت در طبيعت كودكان است كه شامل دانش اوليه كلاس رباتيك كودكان و پيشرفته در اين زمينه است.

بنابراين ما ايرانيان سايبر يك ربات آموزشي خواهيم بود ، ويژگي هاي مشخصه به شرح زير است.

علوم طبيعي و ارتباطات (انفورماتيك ، رياضيات ، فيزيك ، زيست شناسي).

توانايي دستيابي به نتايج خاص و درك معناي كلاس رباتيك كودكان يادگيري.

امكان مستقيم تدوين اقدامات آموزشي جهاني.

ربات هاي كلاس رباتيك كودكان آموزشي مي توانند هر يادگيري جالبي باشند.

استفاده از تجهيزات رباتيك در چارچوب فعاليتهاي آموزشي به طور مستقيم در كلاسهاي Dou و مدرسه به پرورش كودكان فعال درگير فعاليتهايي مي پردازد

كه با تفكر طراحي مهندسي كلاس رباتيك بچه ها كار مي كنند ، در عين حال آموزش خلاقيت فني. روي ربات هاي آموزشي ، در مراحل اوليه ، آنها مي توانند گرايش فناوري دانش آموزان را درك كنند و آنها را در اين راستا توسعه دهند.