آرشیو تیر ماه 1400

يادگيري برنامه نويسي

آموزش كامپيوتر كودكان

۹ بازديد

توجه متفاوت كودكان به رايانه

            مطالعات نشان داده است كه برنامه هاي آموزشي با كمك رايانه انگيزه كودكان معلول را افزايش مي دهد آموزش كامپيوتر كودكان ، آنها را قادر مي سازد براي مدت زمان بيشتري تمركز كنند و از كار در اين راه لذت ببرند.

 علاوه بر اين ، بسياري از مطالعات كه به مقايسه دستورالعمل ارائه شده با برنامه هاي آموزش سنتي و آموزش به كمك رايانه مي پردازند ، نشان مي دهد كه برنامه هاي آموزشي با كمك رايانه تأثيرات مثبتي در يادگيري كودكان معلول دارند.

 

            تعامل با كامپيوتر به كودك احساس كنترل يادگيري خود را مي دهد. كار كردن تا زمان پاسخ دادن كودك به سوالات باعث افزايش عزت نفس آموزش كامپيوتر كودكان وي مي شود كه منجر به اعتماد به نفس و تمايل بيشتر وي مي شود.

استفاده از كامپيوتر در آموزش ويژه

فناوري رايانه اي فرصتهاي زيادي براي بهبود سطح زندگي كودكان ، جوانان و بزرگسالان داراي معلوليت ، هم در محل كار ، هم در مدارس و هم در جامعه فراهم مي كند. مشاركت كودكان معلول در زندگي اجتماعي در آينده

؛ در صورت گذراندن فرآيند آموزشي كه به آنها مهارت پيگيري رويايي اجتماعي ، حرفه اي يا مستقل را بدهد ، مي توان آن را تأمين كرد.

 رايانه اي كه در آموزش كودكان با رشد طبيعي استفاده مي شود ، در آموزش كودكاني كه نياز به پشتيباني آموزش كامپيوتر كودكان آموزش ويژه دارند نيز از اهميت ايرانيان سايبر زيادي برخوردار است.

برنامه هاي آموزشي با كمك رايانه ، كه عمدتا در آموزش مهارتهايي مانند رياضيات ، سواد و گفتار استفاده مي شوند ، از نظر به دست آوردن و حمايت از مفاهيم اساسي مانند شكل ، رنگ ، تعداد و مفاهيم مخالف نيز مزاياي زيادي دارند.

 

يكي از مشكلاتي كه كودكان با نيازهاي ويژه آموزشي با آن روبرو هستند سازگاري و به عبارتي انتقال دانش و مهارت هايي است كه آموخته اند آموزش كامپيوتر كودكان از يك موقعيت به موقعيت ديگر.

 رايانه همچنين مزاياي قابل توجهي در اين زمينه دارد. در فناوري مدرن ، تصاوير واقعي و همچنين نقاشي هاي دستي مي توانند به راحتي به صفحه رايانه منتقل شوند و تقريباً همه نوع عمليات بر روي اين تصاوير انجام شود.

 

كودكان با نيازهاي ويژه آموزشي كوتاه مدت توجه دارند و به راحتي حواسشان را پرت مي كنند. دانش وي از آموزش كامپيوتر كودكان مفاهيم محدود است. بنابراين ، در كدام مناطق ، چگونه مي توان از آن استفاده كرد

در حالي كه رايانه در برنامه گنجانده شده است ، و برنامه هايي كه بايد استفاده شود بايد كدام باشد؟ بايد به س questionsالات آنها آموزش رايانه كودكان به خوبي پاسخ آموزش كامپيوتر كودكان داده شود. براي مثال؛

آموزش كامپيوتر كودكان

۷ بازديد

زيرا آنها اغلب تماشاي تلويزيون يا استفاده از رايانه را براي فعاليتهاي ورزشي ترجيح مي دهند. به طور كلي آموزش كامپيوتر كودكان ، از همه فقرا قدرتمندتر از كساني است كه به آنها آموخته مي شود كه ترجيح داده مي شود از بين.

 

شما مهارت هاي حركتي خوب دانش آموزان ضعيف است ، و شما ممكن است ، و در عين حال نقاط هر يك از مداد ، و استفاده از قيچي متنفر است.

 حركت بايد يك سخنراني كوتاه باشد. فقط دانش آموزان مبتلا به آسپرگر واقعا انگيزه يادگيري نوشتن "دست بلند" را دارند كه نبايد آنها را مجبور به يادگيري نوشتن به صورت خطي كرد.

 همچنين مي تواند يك سرمايه گذاري خوب در زمان كيبورد رايانه اي آموزش كامپيوتر كودكان عميق تر از زمان خود باشد.

 

كسري آكادميك

دانش آموزان مبتلا به سندرم آسپرگر اغلب داراي مناطقي با قدرت زياد و مناطق ضعف علمي هستند. آموزش كامپيوتر كودكان برخي از دانش آموزان از نظر رياضيات دچار افت تحصيلي شديد هستند

، و اغلب دير تشخيص ايرانيان سايبر داده مي شود كه هوش و عملكرد تحصيلي آنها ، كمبود مهارت هاي اجتماعي است و دفتر اجرايي مبارزه براي انجام تنظيمات علمي را به چالش مي كشد.

 

زبان انگليسي / انگليسي ، زبان قوي و دانش آموزان اغلب بايد توانايي لازم براي پيشرفت در هنرهاي زبان انگليسي را داشته باشند. غالباً ، ما نيرومند هستيم ، هنگامي كه آنها در مورد مزايا مي خوانند ، بايد خصوصاً قوي داشته باشيم.

 

با برخي از واژگان معتبر سود و Aspergers "نوشته آموزش كامپيوتر كودكان شده است" تمام فيلم ها يا تكرار شنيده شده است.

 

كودكاني كه مهارت زباني قوي آسپرگر دارند ، به طور كلي مهارت هاي خواندن خوبي دارند ، اما هميشه خوانندگان خوبي نيستند. پس از رسيدن دانش آموزان به كلاس چهارم ، انتظار مي رود

 كه آنها به سوالات "تفكر سطح بالاتر" پاسخ دهند ، س questionsالاتي كه از دانش آموزان مي خواهد آنچه را كه مي خوانند ، تركيب يا تحليل كنند (در خانواده بلوم.)

ممكن است آموزش رايانه كودكان بتوانيم در پايين ترين "به خاطر بسپار" به س questionsالات پاسخ دهيم ، اما براي تجزيه و تحليل آموزش كامپيوتر كودكان ("ايده خوب چيست؟") س askالات را بپرسيم.

آموزش كامپيوتر كودكان

۶ بازديد

اين سوال كه چه مدت پشت كامپيوتر مي نشينيد ، به طور مستقيم به توسعه و واريس ، اسكوليوز و بيماري دژنراتيو ديسك مربوط آموزش كامپيوتر كودكان مي شود. اگر يك بزرگسال وجود دارد يا يك كودك نشسته در مقابل مانيتور ساعت نقض گردش خون در اندام هاي لگن است.

 بر اساس مقالات فارغ التحصيل شده از هورمون ، عادت ميان وعده همچنان در زمين بازي بازي مي كند يا در معرض خطر ايجاد مشكلات قدرت درد پستان است.

 

اگر شما با انحناي ستون فقرات به پسر مقابله نمي كنيد آموزش كامپيوتر كودكان ، و شروع به سوال با اشاره به قوطي مي كنيد. درمان اسكوليوز در كارهاي روزانه در تمام ژيمناستيك ، ماساژ ، كنترل دائمي وضعيت بدن ، شنا.

 

هويج ياس و نه فقط در حال حاضر برنامه رايانه اي براي اعتياد به مواد مخدر و الكل مانند است. در بزرگسالان ، اين كار انجام مي شود ، اما اغلب اوقات حركت است. گياه و عدم مزاياي دوستان در دنياي واقعي ، سوسيوپاتي ، سيستم عصبي را متلاشي مي كند

 

- اين آموزش كامپيوتر كودكان زمان براي نظارت بر قيمت قيمت است. در بزرگسالان ، غالباً به پس زمينه اي از غوطه وري كامل در دنياي مجازي ايرانيان سايبر ، بي خوابي تبديل مي شود ، كه از يك كار و اوقات فراغت كامل جلوگيري مي كند.

 

چه مدت در بزرگسالان جوان پشت كامپيوتر و نظم مي نشينيد

درك اين سوال كه چه مدت پشت كامپيوتر مي نشينيد و جواب كوچكتر ، بهتر را ارائه مي دهد دشوار نيست. با اين حال ، اين توصيه خاص پزشك است ، با توجه به كار ، و قصد دارد كه كار آنها زندگي بي عملي باشد.

 

كه به كاربر اجازه مي دهد تا يك فرد بزرگسال باشد آموزش كامپيوتر كودكان و نه طبق قوانين زير راهنمايي شود:

• يكبار بيشتر از دو ساعت روي مانيتور كار كنيد.• هر نيم ساعت براي ساختن ژيمناستيك ديداري.

 

• پس از دو ساعت كار لازم است حداقل براي بيست دقيقه قطع شود. خاموش - آنها بلند مي شوند ، راه مي روند آموزش كامپيوتر كودكان و ورزش آموزش رايانه كودكان مي كنند ، افرادي كه از پاها خارج شده اند و خون در ناحيه لگن دارند.

آموزش كامپيوتر كودكان

۸ بازديد

هنگام باز كردن ضميمه ها يا بارگيري پرونده ها از طريق ايميل هاي دريافت شده ، بدون توجه به هويت آموزش كامپيوتر كودكان فرستنده ، بايد دقت شود. اين پرونده ها ممكن است حاوي يك برنامه مخرب باشند.

فرزندان خود را مستقيماً درگير كنيد تا آنها بتوانند توانايي آنها در تشخيص كلاهبرداري و عادات محتاط اينترنت را رشد دهند. اگر پيام فيشينگ دريافت كرديد ، پيام را به فرزندان خود بياموزيد و از اين مناسبت براي "يك كلاس عملي" استفاده كنيد.

 

 نشان دادن پيام به آنها كمك مي كند كلاهبرداري آموزش كامپيوتر كودكان فيشينگ را تشخيص دهند و درك كنند كه پيام هايي كه در اينترنت مي چرخند هميشه آن چيزي نيستند كه به نظر مي رسند. درباره فيشينگ بيشتر بدانيد.

 

برنامه هاي كاربردي

آيا شما - يا فرزندانتان - برنامه ها يا برنامه ها را در تلفن يا صفحه شبكه اجتماعي بارگيري مي كنيد؟ اين آموزش كامپيوتر كودكان بارگيري ها ممكن است دسترسي ايرانيان سايبر سازنده برنامه ها به اطلاعات شخصي را كه مربوط به هدف برنامه نيست ،

 فراهم كند. سازندگان برنامه ممكن است اطلاعاتي را كه جمع مي كنند با بازاريابان يا شركت هاي ديگر به اشتراك بگذارند. فرزندان خود را به خواندن خط مشي رازداري و ويژگي هاي امنيتي تشويق كنيد تا ببينيد

 

 چه نوع اطلاعاتي از برنامه قابل دسترسي است. و در نظر بگيريد كه آيا فهميدن اينكه كدام شخصيت كارتوني با شخصيت شما مطابقت دارد آيا به اندازه آشكار كردن جزئيات زندگي شما - يا فرزندان شما مهم است. درباره برنامه هاي تلفن همراه بيشتر آموزش كامپيوتر كودكان بدانيد.

معرفي

ورود فن آوري هاي جديد رايانه اي در فرآيند تدريس ، زرادخانه ابزارهاي موجود در اختيار مربيان قرار داده و انقلابي در رويكرد استفاده از فنون رايانه اي در اين فرآيند ايجاد كرده است. استفاده از سيستم هاي هوشمند تركيبي نمونه اي آموزش رايانه كودكان از اين امر است و اين كار در آن مسير آموزش كامپيوتر كودكان انجام مي شود.

آموزش كامپيوتر كودكان

۸ بازديد

بهترين استفاده آموزش كامپيوتر كودكان از رايانه در آموزش بايد هر يك از اين جنبه هاي اصلي بلوغ را تقويت كند.

 

تحقيقات اخير نشان داده است كه بهترين فناوري رايانه اي در مدارس ، رسانه هاي تعاملي است. در كلمات گزارش ، مثبت ترين استفاده از رايانه به شرح زير تعريف شده است:

 

"رسانه تعاملي به مواد ديجيتال و آنالوگ ، از جمله برنامه هاي نرم افزاري ، برنامه ها ، رسانه هاي پخش و پخش آموزش كامپيوتر كودكان جرياني ، برخي از برنامه هاي تلويزيوني كودكان

، كتاب هاي الكترونيكي ، اينترنت و ساير اشكال محتوا براي تسهيل استفاده فعال و خلاقانه توسط كودكان و تشويق اجتماعي اشاره دارد. تعامل با كودكان و بزرگسالان ديگر "

 

اين گزارش دستگاه هاي ديجيتال را به شرح زير تعريف مي كند:

 

"رايانه ها ، تبلت ها ، صفحه نمايش هاي چند لمسي ، تخته هاي سفيد تعاملي ، دستگاه هاي تلفن همراه ، دوربين ها ، دستگاه هاي پخش DVD و موسيقي آموزش كامپيوتر كودكان ، ضبط كننده هاي ايرانيان سايبر صوتي ،

 اسباب بازي هاي الكترونيكي ، بازي ها ، خوانندگان كتاب هاي الكترونيكي و دستگاه هاي قديمي آنالوگ مانند ضبط صوت ، VCR ، نوارهاي VHS و پخش كننده هاي كاست ، پروژكتورهاي ميزهاي نوري و ميكروسكوپ ها. "

 

احمقانه است كه تلاش كنيم با استفاده از رايانه در آموزش مبارزه كنيم ، زيرا رايانه ها و رسانه هاي تعاملي حدود چندين دهه است كه وجود دارند و هرگز از بين نخواهند رفت. كودكان خردسال وقتي با وسايل آموزش كامپيوتر كودكان ديجيتال كه ابزار غالب عصر ما هستند ، راحت ترند ، با دنيا بهتر ادغام مي شوند.

 

جامعه به سرعت در حال تغيير است به طوري كه فناوري به طور فزاينده اي در زندگي اجتماعي مختل مي شود. اين تحول به اندازه حركت تاريخي از زبان شفاهي به سواد چاپ تغيير چشمگيري دارد. به دنبال چاپخانه اي كه منجر به انفجار كتاب شد.

 

همانطور كه در اثر انفجار كتاب هاي منتشر شده ، افرادي كه نمي توانستند كتاب بخوانند از نظر تاريخي عقب ماندند ، امروز نيز براي كودكان وجود دارد. تغييرات فناوري امروز بدان معني است كه همه شهروندان بايد سواد ديجيتال داشته باشند

، در غير اين صورت آنها نمي توانند آموزش رايانه كودكان در جامعه پيشرفته م آموزش كامپيوتر كودكان رقابت كنند. مطالعه NAEYC سواد ديجيتال را شامل مي شود تا "هم فن آوري و هم سواد رسانه اي" را در بر بگيرد.

آموزش كامپيوتر كودكان

۷ بازديد

• عدم اطلاع معلمان و والدين از اهداف شخصي و اجتماعي فناوري رايانه ؛ • ناتواني معلمان و والدين در انتقال آموزش كامپيوتر كودكان چقدر استفاده غيرمنطقي (بازي) طولاني مدت از رايانه به كودك.

• عدم مهارت معلمان و والدين براي كار با برنامه هاي رايانه اي مدرن آموزشي ؛ • عدم تمايل و تمايل كودك به مطالعه حرفه اي رايانه به دليل عدم درك دليل نياز به آن در زندگي روزمره.

 6 استدلال كه چرا كودك به مهارتهاي حرفه اي رايانه نياز دارد ايجاد تعامل منطقي ، مناسب ، مفيد بين كودك و كامپيوتر در اسرع وقت مهم است.

بياييد 6 دليل اصلي كه كودك آموزش كامپيوتر كودكان به آموزش رايانه اي حرفه اي نياز دارد را نام ببريم: 1- كودك به ارزش واقعي رايانه در زندگي فرد پي مي برد و مي فهمد كه فناوري هاي رايانه اي چه فرصت هايي را به فرد مي دهند.

 

 2. كودك مستقل تر و بزرگتر خواهد شد و انجام يك فعاليت مفيد و واقعاً معنادار باعث افزايش عزت نفس وي و ايجاد اعتماد به نفس آموزش كامپيوتر كودكان مي شود

. 3- كودك مي تواند زودتر و آگاهانه در مورد حرفه آينده تصميم بگيرد. 4- دانش جديد هم بر عملكرد مدرسه و هم بر رشد كلي كودك تأثير مثبت خواهد گذاشت. 5- كودك در يك شركت خوب از افراد همفكر ارتباط ايرانيان سايبر برقرار خواهد كرد

و مسئله اوقات فراغت غيرمولد براي هميشه حل خواهد شد. 6. رايانه از نظر اسباب بازي براي كودك متوقف مي شود ، اما به ابزاري براي بيان خود خلاق و رشد فكري تبديل مي شود.

 چگونه مي توان شرايط را براي ارتباط آگاهانه كودك و كامپيوتر ايجاد كرد؟ بايد پذيرفت كه امروزه مي توان شرايط مطلوبي را براي كودك ايجاد كرد تا كودك فقط در خارج از مدرسه با كامپيوتر ارتباط برقرار كند

 

. موثرترين آموزش كامپيوتر كودكان راه ، دوره هاي اضافي و خارج از مدرسه كامپيوتر است. اين دوره ها آنچه را كه كودكان در مدرسه يا خانه نمي توانند بدست آورند ارائه مي دهد:

 • محل كار خودشان و يك كامپيوتر جداگانه براي هر كودك. • تمرينات تعاملي (بازي) و عملي با معلمان فعال جوان: كودكان در يك استوديوي عكس حرفه اي عكس مي گيرند

 

بازي ها و وب سايت هاي خود را ايجاد مي كنند ، در يك استوديوي هنري نقاشي مي كشند. - برنامه انعطاف پذير براي شركت در كلاسها (در روزهاي هفته و آخر هفته)

، كه براي هر كودك مناسب آموزش رايانه كودكان خواهد بود. • احساسات و احساسات زنده از آشنايي جديد با همسالان و كار تيمي هيجان انگيز. • نتايج تصويري آموزش كامپيوتر كودكان كار خودشان.

كلاس رباتيك كودكان

۶ بازديد

قبل از تولد فرزندانم ، من به عنوان مدير عالي در يك شركت بزرگ كار مي كردم ، مسئول يك منطقه محدود از كار. كلاس رباتيك كودكان من يك درك سطحي از تجارت داشتم.

 

بنابراين ، من اشتباهات معمول يك كارآفرين مبتدي را مرتكب شدم. فقدان يك قيف فروش ، متن ، جبران غيبت در كلاسها ، بسيار وفادار به والدين دانش آموزان. بيشتر اين اشتباهات به دليل عدم دانش اوليه در مورد چگونگي كلاس رباتيك كودكان سازماندهي يك تجارت سودآور آموزشي بود.

 

همچنين ، من كاملاً براي خرابي هاي تابستان آماده نبودم ، وقت لازم براي برگزاري اردو يا دوره هاي بيان به موقع را نداشتم.

 

مشاهدات

95٪ از كودكان در دوره آزمايشي پسران 5 تا 13 ساله هستند.

دختران نيز مي آيند ، اما ، به عنوان يك قاعده ، آنها مدت زيادي نمي مانند. من مدت طولاني در برابر اين واقعيت مقاومت كردم. من و تيم دائماً مي فهميديم كه چگونه مي توانيم دختران بيشتري را جذب كنيم.

 ما كلاسهاي ايرانيان سايبر كارشناسي كلاس رباتيك كودكان ارشد منحصراً براي دختران تشكيل داديم ، پستهايي در مورد نقش زنان در تاريخ رباتيك نوشتيم. اتفاقاً اولين برنامه نويس تاريخ يك زن بود!

 

در برهه اي از زمان ، ما مبارزه با اين موضوع را متوقف كرديم. اكنون ما به سادگي در حال تكميل رباتيك با راهنمايي براي دختران هستيم.

 ما دوره اي را در زمينه ايجاد كارت پستال هاي LED ارائه كرديم كه شاهزاده خانم ها را از كارتون هاي محبوب نشان مي داد. ما در فكر خريد قلم هاي سه بعدي براي كلاس رباتيك كودكان رسم تصاوير حجمي هستيم.

 

رباتيك فرصتي براي كودكان است كه مي توانند زودتر درآمد خود را شروع كنند.

تابستان امسال حلقه ما از دو دانشجو ، پسر دوازده ساله ، براي كارآموزي دعوت كرد. آنها به مدت يك هفته فهرست تجهيزات فني را انجام دادند ،

 به تجزيه و تحليل طراحان كمك كردند و قطعات شكسته را تعمير كردند. من نمي توانستم چنين كاري را به يك معلم بسپارم و استخدام يك متخصص جداً گران بود.

 

بچه ها اولين پول خود را به دست آوردند و به خود بسيار افتخار كردند. والدين خوشحال بودند كه فرزندانشان به نفع حلقه بودند و از همه مهمتر اولين تجربه كاري خود را به دست آوردند.

اشتياق براي برنامه نويسي كلاس رباتيك بچه ها و رباتيك ، كسب اولين پول را در سنين كلاس رباتيك كودكان بسيار كم امكان پذير مي كند.

كلاس رباتيك كودكان

۶ بازديد

تابلوهاي سفيد و ميزهاي تعاملي. ميز تعاملي يا تخته سفيد عنصر جالب ديگري براي برگزاري كلاس هاي رباتيك است. اين دستگاه هاي الكترونيكي كلاس رباتيك كودكان براي توسعه مهارت هاي همكاري دانش آموزان و افزايش علاقه آنها به كلاس طراحي شده اند. سطح لمسي بصري مي تواند توسط چندين كودك همزمان با استفاده از انواع وظايف ، ابزارها و منابع استفاده شود.

 

گروه هاي كوچكي از دانش آموزان مي توانند در همان كار با هم كار كنند يا به طور مستقل در بخشي از يك پروژه براي كل گروه كار كنند.

 برخلاف بسياري از ابزارهاي چند لمسي ، جدول تعاملي به طور ويژه براي كمك به معلمان در ايجاد سريع ، به راحتي و به طور موثر يك محيط يادگيري رباتيك طراحي شده است.

تشك و دستبند ضد استاتيك. ايمني حرف اول را مي زند. هنگام آموزش الكترونيك به كودكان ، مهم كلاس رباتيك كودكان است كه به خصوصيات اصلي فيزيكي قطعات رسانا اشاره كنيم.

 

تشك ضد استاتيك يك پوشش كف يا ميز مخصوص است كه مي تواند احتمال تجمع بار الكترواستاتيك هنگام كار با دستگاه هاي الكترونيكي را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد يا از بين ببرد.

كيت ابزار عليرغم اين واقعيت كه طراحان مدرن رباتيك براي كودكان در فرآيند مونتاژ مدل ها به لحيم كاري ، سوراخكاري ، استفاده از چسب و غيره كلاس رباتيك كودكان نياز ايرانيان سايبر ندارند

 ، تمام فرايندهاي فوق و بر اين اساس ، ابزارهاي مختلفي براي ايجاد پروژه هاي نويسنده مورد نياز است. براي مونتاژ ربات هاي DIY ، قطعاً به ابزارهاي اساسي مانند

 مته ، چسب حرارتي ، انبردست ، قيچي ، نوار ، پيچ گوشتي و البته قطعات مختلف اتصال - پيچ و مهره ، پيچ ، اتصالات ، سيم كشي نياز خواهيد داشت.

 تمام اين جزئيات به كودكان كمك مي كند تا نه تنها ياد بگيرند كه چگونه با دستان خود ربات بسازند ، بلكه دانش و مهارت هاي مفيدي را براي فعاليت هاي آينده در اختيار آنها قرار دهند.

تجهيزات ذكر شده در بالا اساسي (اجباري) است ، بنابراين بايد در درسهاي اول وجود داشته باشد ، و روشهاي دست زدن به آنها بايد به شكلي در دسترس دانش كلاس رباتيك كودكان آموزان قرار گيرد.

مروري بر تجهيزات آموزشي در رباتيك

لبته تعداد كيت هاي باورنكردني براي مطالعه رباتيك وجود دارد ، اما ما سعي كرديم چند نمونه خوب را برجسته كنيم كه از بقيه از يك طرف برجسته هستند.

 

مجموعه  آموزشي "مخترع جوان"

مجموعه آموزشي "Young Inventor" يك مجموعه ساخت الكترونيكي منحصر به فرد با وسيع ترين قابليت هاي تعليمي است. سازنده شامل تعداد زيادي حسگر و محرك است كه به لطف تعداد زيادي  از عناصر كلاس رباتيك كودكان منطقي قابل برنامه ريزي در سخت افزار آموزش رباتيك كودكان هستند.

كلاس رباتيك كودكان

۷ بازديد

. اگرچه ما دستورالعمل هايي را براي چنين مواردي ارائه داده ايم. گمانه زني هاي زيادي در مورد چرايي اين كلاس رباتيك كودكان امر صورت گرفته است. نكته اصلي ، البته ، اين است كه معلمان بايد تجربه كار با كودكان و حتي بهتر - آموزش هاي آموزشي داشته باشند.

 

 بدون دوبار فكر كردن ، ما شروع به آزمايش اين فرضيه كرديم. اگر شخصي را با پد استخدام كرديم. آموزش ، حتي اگر او بلافاصله الكترونيك و برنامه نويسي را درك نكرد ، به موقع براي هر درس آماده مي شد ، تدريس عالي بود. بچه ها از درس خوشحال شدند.

 

نتيجه گيري: يك معلم در يك مركز كودكان نبايد از يك مهندس الكترونيك ، يك برنامه نويس استفاده كند ، بلكه هميشه بايد يك فرد با تجربه در كار با كودكان يا با يك مربي باشد. تحصيلات.

 

نكته ديگري كه مايلم آن را برجسته كنم ، سيستم پرداخت معلمان است. واضح است كه سطح دستمزدها بايد با حجم كار مطابقت داشته باشد. ما دو گزينه پرداخت را امتحان كرديم: گزينه اول –

 نرخ 5000 روبل ، كه معلم در هر صورت ، به علاوه 250 روبل در ساعت كلاس دريافت مي كند. مورد دوم 500 روبل در ساعت است كه حداقل نرخ آن در منطقه است.

اگر بسياري از بچه ها در كلاس ها شركت كنند ، گزينه اول براي تجارت سودآورتر است ، گزينه دوم - اگر تعداد كمي ايرانيان سايبر باشد. گزينه ايده آل تركيب گزينه هاي پرداخت است. در سطح قرارداد ، ثبت نام كنيد كه دو ماه اول پرداخت يكسان است ، سپس - ديگري.

 

از نظر افتتاح و راه اندازي باشگاه هاي رباتيك كودكان ، مي توانم چيزهاي بيشتري به شما بگويم. به طور خاص ، چگونگي انجام اين كار ضروري نيست.) س questionsالات خود را بنويسيد ، كه در مقالات بعدي به طور مفصل به آنها پاسخ خواهم داد.

به كسب مهارت هاي برنامه نويسي كمك مي كند

برنامه نويسي ربات هيچ ارتباطي با بازي هاي رايانه اي ندارد ، زيرا بازي رايانه اي قبلاً ايجاد شده است - كودك به سادگي آن را "جذب" مي كند. برنامه نويسي ربات شما را تحريك مي كند

 تا به حل مشكلات غير استاندارد بپردازيد و تمركز كنيد. يادگيري برنامه نويسي به عنوان مثال از يك ربات با استفاده از يك رابط گرافيكي متناسب با درك كودكان انجام مي شود.

كد نمادين خشك برنامه نويس به تصاوير و آيكون هايي تبديل شده است كه به كودك امكان مي دهد آزادانه در دستورات حركت كند و منطق عملكرد ربات را بياموزد.

 

ربات پروژه اي براي كودك است كه مي تواند نه تنها با رياضيات ، بلكه با علوم طبيعي ، زبانشناسي يا حتي موسيقي نيز مرتبط باشد.كلاس رباتيك بچه ها يكي از دلپذيرترين پاسخ هاي والدين كودكي كه به حلقه رباتيك ما مي رود اين بود: "اكنون كودك مي فهمد كه چرا در مدرسه به رياضيات احتياج دارد."

كلاس رباتيك كودكان

۸ بازديد

اطلاعات در مورد دوره

ما هميشه مي شنويم كه ربات ها در آينده در همه جا - چه در بيمارستان ها ، كارخانه ها ، بانك ها يا كشاورزي كلاس رباتيك كودكان - در زندگي ما ادغام مي شوند.

اما آيا مدتها پيش ما در محاصره آنها نبوديم؟ چه چيزي باعث چرخش ماشين لباسشويي مي شود؟ چه عواملي باعث روشن شدن چراغ يخچال و تغيير جهت iRobot هنگام قرار گرفتن در مقابل ديوار مي شود؟ درك منطق دروني ربات هايي كه در حال حاضر داريم كلاس رباتيك كودكان به ما كمك مي كند تا ربات هاي فردا را خلق كنيم.

 

در دوره "رباتيك براي كودكان و نوجوانان" ما دانش آموزان مي آموزند كه چگونه ربات هاي سه بعدي مجازي را برنامه ريزي كنند

. كودك شما با برنامه نويسي روبات ها و رانندگي آنها از طريق پيچ و خم هاي مختلف 3D بسيار سرگرم كننده خواهد بود. اين اصول مكانيك ، فيزيك و مهندسي را مي آموزد.در طول دوره ، مفاهيم زير توسط كلاس رباتيك كودكان دانشجويان فرا گرفته و اجرا مي شوند:

برنامه نويسي دستورالعمل ها: اگر / پس از آن ، حلقه ها ، به شرط تصادفي و طولاني.متغيرها: استفاده از متغيرها براي ذخيره داده ها.

سنسورها: استفاده از سنسورهاي ژيروسكوپ ، سرعت سنج ، حركت و رنگ.دوره هاي ما از چه زماني شروع ايرانيان سايبر مي شود؟

ما چند تاريخ شروع به شما پيشنهاد مي دهيم تا بتوانيد گروه كلاس را متناسب با برنامه فرزند خود انتخاب كنيد. شروع بعدي دوره بعدي يكشنبه 29 آگوست در ساعت 2:50 بعد از ظهر است.

 اگر به يكي از دوره هاي ما علاقه مند هستيد ، براي شروع مراحل ثبت نام ، بر روي زمان درس مورد نظر در جدول زير كليك كنيد.

رباتيك چيست و چرا كودكان به آن كلاس رباتيك كودكان نياز دارند؟

رباتيك - ايجاد ربات با استفاده از سازنده هاي خاص. اين شامل 3 زمينه است: طراحي ، برنامه نويسي و الكترونيك. وظيفه معلم اين است كه كودك را با اصول مكانيك آشنا كند

و مهارت هاي او را رشد دهد. كودكان درگير اين فرآيند هستند ، آنها علاقه مند هستند كه به تنهايي يك ربات بسازند و نتيجه را ببينند. اين فعاليت تركيبي از سرگرمي و آموزش است.

آنچه رباتيك در كودكان ايجاد مي كند

كودك با ساخت ربات ها مسئوليت ، نظم ، كار تيمي ، تخيل و توجه را در خود پرورش مي دهد. كار گام به گام از ساده به پيچيده صبر و فداكاري را مي آموزد.

سازنده همچنين به توسعه موارد زير كمك مي كلاس رباتيك كودكان كند:

تفكر خلاقانه؛

جهت گيري در فضا؛مهارت آموزش رباتيك كودكان هاي حركتي خوب دست ها ؛توانايي هاي گفتاري و ذهنيحافظه؛ايده هايي در مورد جهان اطراف ؛احترام به كار شخص ديگرمهارت هاي ارتباطي؛استقلال.